Scheriproct fråga ikon.

Vad är hemorrojder?

Hemorrojder är en folksjukdom. Den drabbar framför allt medelålders och äldre patienter och är något vanligare bland män än bland kvinnor.

Man räknar med att cirka hälften av den vuxna befolkningen har, eller kommer att få besvär av sina hemorrojder.1

Inte allt för sällan är hemorrojder associerade med analt läckage och anal klåda, som i sin tur kan leda till eksem runt analöppningen.

Hemorrojder kan uppstå av många anledningar. Man vet att ålder och ärftlighet har betydelse för sjukdomsutvecklingen.


1 Allen S. Haemorrhoids and anal fissures; The pharmaceutical journal 2007; 279: 79–82
Broschyr om hemorrojder och användning av Scheriproct. Vi rekommenderar att du läser vår broschyr om hemorrojder och användning av Scheriproct® här