Mer om hemorrojder

Analkanalen är cirka 4 cm lång och i dess nedre del återfinns ”kuddar” som består av bindväv, muskulatur och blodkärl. Dessa ”kuddar” är en viktig komponent för att kunna kontrollera läckage av luft och avföring.

När den stödjande bindväven åldras, förlorar den sin stödfunktion. Det medför en sänkning av strukturerna med störda blodflöden, som leder till vidgade kärlnystan och hemorrojdbesvär.


Hemorrojder indelas i inre och yttre!
De yttre är hudbeklädda och finns runt ändtarmsöppningen, medan de inre är täckta av slemhinna. Det är framför allt de inre som orsakar besvär (se nedan).


De inre hemorrojderna indelas i fyra stadier

  • 1.Hemorrojder som befinner sig i analkanalen
  • 2.Hemorrojder som faller fram i samband med avföringen och spontant återtar sin plats
  • 3.Hemorrojder som faller fram i samband med avföringen och måste tryckas in för hand
  • 4.Hemorrojder som ständigt finns utanför analkanalen
Hemorrojder indeles i inre og yttre hemorrojder.