Informationsvideo
Behandling med Scheriproct®

Scheriproct® är ett receptfritt läkemedel för behandling av hemorrojder, tillhörande klåda och irritation samt ytliga sprickbildningar vid ändtarmen.

Scheriproct® finns både som rektalsalva och suppositorier (stolpiller).

Scheriproct® innehåller två verksamma ämnen, prednisolon och cinkokain. Prednisolon har antiinflammatorisk och klådstillande effekt. Cinkokain har smärtlindrande och lokalbedövande effekt.

Rektalsalva:

Rengör ändtarmsöppningen försiktigt med vatten och stryk därefter på salvan runt eller i ändtarmen i ett tunt lager, vanligtvis 2 gånger dagligen.

Suppositorier:

Ett suppositorium förs in dagligen i ändtarmen med den raka änden först.

Notera följande:

Tänk på att kontakta läkare för klinisk undersökning och säkerställande av rätt diagnos (om det inte redan är gjort).

Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder Scheriproct®.

För att undvika att problemen återkommer ska behandling med Scheriproct® salva och/eller suppositorier fortsätta åtminstone 1 vecka även om symptomen helt försvunnit.

Behandlingen ska dock inte överskrida 4 veckor.

Du ska kontakta läkare om det inte har skett någon förbättring efter 2–3 veckors behandling med Scheriproct®.

Biverkningar:

Allergiska reaktioner och kontakteksem (färre än 1 av 1000 patienter).

Andra läkemedel och Scheriproct:

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas använda andra läkemedel. Detta är särskilt viktigt om du använder eller nyligen använt bedövningsmedel eller läkemedel mot rytmrubbningar i hjärtat (så kallade antiarytmika). Läs alltid bipacksedeln före användning.